Ultraljud

27.07.2020 13:57

Positivt resultat på ultraljud i dag, minst tre valpar syntes.