Parning

03.08.2015 11:10

Nu är Stensöbäcke´ns Bixa parad med Uli-Cvet Vinny Vech (Chili), hoppas det blir något. Beräknat till vecka 40.